omtrent

I Norge forurenser oljeindustrien mer enn noen andre. Llikevel har politikerne så langt gjort lite for å begrense utslippene fra oljevirksomheten. Hvorfor skal det være sånn at de som forurenser aller mest, og som har aller mest penger, slipper aller billigst unna?

Natur og Ungdom synes det er på tide å si stopp. Det er på tide å få politikerne til å gjøre noe med landets verste klimabøller. Vi har derfor startet kampanjen stoppdem.no, hvor du kan være med å demonstrere mot oljelobbyen sammen med vennene dine.