Mulighet til å skrive historie

1690970_heea9658d8f15c44036ac_v1299259987_562x450Natur og Ungdom ønsker Ola Borten Moe velkommen som ny sjef for Olje- og energidepartementet. Din bestefar, Per Borten, har den dag i dag en sentral rolle i vår politiske historie som den første statsministeren fra Senterpartiet etter krigen. Nå har du, Ola, mulighet til å skrive historie.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi har i Norge tjent oss søkk rike på å slippe ut klimagasser fra olje- og gassindustrien. Samtidig vet vi at de ikke-fornybare energiressursene vil ta slutt. Vi er avhengig av en omstilling innenfor energiproduksjonen som ivaretar både økonomiske og miljømessige interesser. Spørsmålet er: når tar vi steget inn i fremtiden?

Som ny olje- og energiminister har du – Ola – muligheten til å skrive historie ved å sette i gang en uhyre nødvendig omstilling. Første jobb er å si nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Oljenæringa har alt for lenge hatt fritt spillerom på norsk sokkel. Den rød-grønne regjeringa har år etter år satt rekord i tildeling av nye leteområder. Ved å si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja viser du samtidig at din regjering tør å prioritere miljø fremfor oljeindustriens våte drømmer om kortsiktig profitt.