Grensa sør for Lofoten

Regjeringen skal denne våren avgjøre om det skal åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke. De står ovenfor valget om det skal satses på fornybare næringer, miljø og klima på den ene siden eller forurensende oljeutvinning på den andre.

Natur og Ungdom mener grensa for oljeindustrien må gå sør for Lofoten. Norge ikke kan fortsette å eksportere klimaforurensing til andre land. All fornuft og kunnskap tilser at noen må la ola ligge for å unngå oppkoking av kloden. Heller ikke ut fra et føre-var-prinsipp kan det åpnes for oljeboring i dette sårbare og verdifulle havområdet.

Utredningene fra Faglig Forum viser at disse områdene er minst like sårbare som i 2006, når regjeringen sist sa nei til en åpning for oljeindustrien her. I disse områdene gyter blant annet verdens siste robuste torskestamme, her finnes verdens største kaldtvannskorallrev og store, men utsatte, bestander av sjøfugl. Her høster man av havet. Dette er bærekraftig og fornybar matproduksjon som blir stadig viktigere for verdens voksende befolkning. Nord- Norge har Norges beste potensial for vindkraft, og mulighetene innenfor tidevanns- og bølgekraft er store. Dette er framtida for Lofoten, Vesterålen og Senja, for Norge og for verdens klima.

Klimakrisen krever handling. Oljeindustrien er Norges største forurenser, og har siden 1990 nesten doblet utslippene sine. Denne regjeringen har satt rekord i tildelinger av områder til oljeindustrien, og oljen pumpes opp i et enormt tempo. Norsk oljevirksomhet bidrar til klimaendringer. Store klimagassutslipp kommer fra produksjon i Norge og forbrenning av norsk olje og gass. Forskning viser at om verden skal unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene må olja ligge. Over 75 prosent av alle petroleumsresursene som er oppdaget må ligge der de ligger i dag. Å åpne for å lete etter mer olje og gass nå, vil være oppskriften på irreversible klimaendringer. Vi ikke behov for å vite om det er olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I disse områdene må vi velge. Skal vi ta vare på de store og uvurderlige mat- og naturressursene, eller skal den allerede steinrike oljeindustrien få viljen sin. Nok en gang.