Vi flytter ikke hjem til ei fossil framtid i nord!

Jeg er fra Harstad, og en dag har jeg lyst til å flytte tilbake til Nord-Norge. Det vil si, en dag har jeg kanskje lyst til å flytte tilbake til Nord-Norge.

bookDen landsdelen jeg ønsker å flytte hjem til, er en landsdel som er i vekst og utvikling. Et Nord-Norge med politikere som evner å tenke nyskapende, evner å forvalte ressurser på en bærekraftig måte, evner å rive seg løs fra gamle, norske oljetradisjoner – dét er en landsdel jeg kan tenke meg å bo i.

I dag står vi ved et veiskille. Skal vi skal fortsette å satse på en fossil oljeindustri, eller skal vi tenke fremtidsretta og fornybart? Like før påske i år skal norske politikere ta en viktig avgjørelse: De skal bestemme om Lofoten, Vesterålen og Senja kommer til å åpnes for oljevirksomhet eller ikke. Samtidig som denne avgjørelsen blir tatt, kommer de samme politikerne til å avgjøre hvordan fremtiden min skal se ut. Jeg er sikker i min sak, jeg kommer aldri til å flytte hjem til en plass som ikke klarer å utvikle seg uten en skitten oljeindustri.

Vi er mange som er enige, mange som ikke vil flytte hjem til ei fossil framtid i nord». Heldigvis har jeg tro på nordnorske politikere. Tro på at de kan få til mye i sin egen landsdel, tro på bærekraftig og god vekst. Men det forutsetter to ting; at de slutter å vente på at olja skal redde dem, og begynner jobben med å skape et Nord-Norge verdt å flytte tilbake til.