Folkefest mot oljeboring!

Les mer

Helge Lund skriver på egen dødsdom!

Les mer

Hvorfor stoppe dem?

Hvorfor stoppe dem?

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Det haster å redusere klimagassutslippene. Klimaproblemet kommer fordi vi mennesker bruker fossile brensler som olje, gass og kull. Vi kan ikke løse klimaproblemet uten å produsere mindre fossilt brensel. I Norge forurenser oljeindustrien mer enn noen andre. Likevel har politikerne så langt gjort lite for å begrense utslippene fra oljevirksomheten. De sier de vil være miljøvennlige, men lar oljeindustrien forurense som de vil. Hvorfor skal det være sånn at de som forurenser aller mest, og som har aller mest penger, skal slippe aller billigst unna?

Vi som bor i Norge slipper ut mer utslipp per person enn de fleste andre land. Den viktigste grunnen til det, er oljeindustrien. Vi klarer ikke å kutte de norske klimagassutslippene hvis vi ikke gjør noe med oljevirksomheten. Det er en enkel måte vi kan få ned forurensingen på, nemlig ved å la olja ligge i bakken. Oljelobbyen presser likevel på for oljevirksomhet i nye havområder. Selv om klimaforskerne sier vi må kutte utslippene raskt og at i framtida må samfunnet være nesten utslippsfritt, vil oljeindustrien legge opp til ny forurensing i tiår framover. Slik satser de på at det internasjonale arbeidet for å hindre farlige klimaendringer skal mislykkes, og at fremtiden også skal være fossil.

Oljelobbyen er menn i dress med mye makt i Norge. De jobber målrettet i politikken, i media og ellers i samfunnet for at oljeindustrien fortsatt skal få forurense så mye de vil. Det er på tide at noen setter ned foten.

Oljelobbyen driter i framtida vår. Det er på tide å si stopp. Det er på tide å tvinge politikerne til å gjøre noe med landets verste klimabøller. Kampanjen StoppDem.no er begynnelsen på slutten for oljeindustrien. Bli med! Sammen skal vi gi juling til oljelobbyen, og kutte norske klimagassutslipp.